Portfolio

Sort by

งานโครงการ ก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ปี 2013-2014

งานบริหาร ที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ของคุณเค็ง ปี 2013-2014
฿20,000,000.00

งานโครงการ งานซ่อมแซมรั้มล้มหลังคลังสินค้า 1-5 คลองสามวา ปี 2014

งานออกแบบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร ภายใต้โครงการ ซ่อมแซมรั้มล้มหลังคลังสินค้า 1-5 คลองสามวา ของบริษัท BENJAPORN LAND ปี 2014
฿5,000,000.00

งานโครงการ ซ่อมแซมเสา คาน โครงหลังคา ที่เสียรูป คลังสินค้า 4 กรุงเทพกรีฑา ปี 2013

งานออกแบบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร งานบริหาร ที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการ ซ่อมแซมเสา คาน โครงหลังคา ที่เสียรูป คลังสินค้า 4 กรุงเทพกรีฑา ของบริษัท BENJAPORN LAND ปี 2013
฿500,000.00

งานโครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโกดังเพื่อใช้เป็นโรงพิมพ์และวางเครื่องจักรหนัก 20ตัน ปี 2013

งานออกแบบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร งานบริหาร ที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโกดังเพื่อใช้เป็นโรงพิมพ์และวางเครื่องจักรหนัก 20 ตัน ของบริษัท IDEOL DIGITAL PRINT ปี 2013
฿10,000,000.00

งานโครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น ซอยสุขุมวิท 36 ปี 2012

งานออกแบบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร งานบริหาร ที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารบ้านพักอาศัย 4 ชั้น ซอยสุขุมวิท 36 ของคุณเอ๋ ปี 2012
฿2,000,000.00

งานโครงการ ตรวจสอบโครงสร้างโชว์รูม ISUZU ขอนแก่น เพื่อติดตั้ง Solar PV Rooftop ปี 2013

งานสำรวจ ออกแบบ และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม Solar farm และ Solar Rooftop งานบริหาร ที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการ ตรวจสอบโครงสร้างโชว์รูม ISUZU ขอนแก่น เพื่อติดตั้ง Solar PV Rooftop ของบริษัท APOLLO SOLAR ปี 2013
฿0.00