งานโครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโกดังเพื่อใช้เป็นโรงพิมพ์และวางเครื่องจักรหนัก 20ตัน ปี 2013

งานออกแบบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร งานบริหาร ที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้าง ภายใต้โครงการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโกดังเพื่อใช้เป็นโรงพิมพ์และวางเครื่องจักรหนัก 20 ตัน ของบริษัท IDEOL DIGITAL PRINT ปี 2013
฿10,000,000.00

รายละเอียดโครงการ

ประเภทงาน 

 งานออกแบบซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร

 งานบริหาร ที่ปรึกษา และควบคุมงานก่อสร้าง

โครงการ  ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโกดังเพื่อใช้เป็นโรงพิมพ์และวางเครื่องจักรหนัก 20ตัน
เจ้าของโครงการ  IDEOL DIGITAL PRINT
มูลค่าโครงการ   ประมาณ 10 ล้านบาท
ปีที่จัดทำ  2013

 

รูปภาพ